Đáng sợ nhất không phải là ra 1 số tiền lớn để mua hàng hiệu mà là mất tiền nhưng lại rước phải hàng hiệu giả.