Tây Du Phong Thần Ký đang là một trong những MMORPG được mong đợi nhất đầu năm 2018 này với nhiều tính năng hấp dẫn như giao dịch trực tiếp, PK 24/7 và nhiều hoạt động săn Boss, PvE hàng ngày.