Dưới góc nhìn của họa sĩ tài năng có nick name là MrRedButcher, các loài Pokemon đã được “biến hình” theo phong cách gần gũi với những sinh vật ngoài đời thực vô cùng độc đáo trong bộ ảnh dưới đây.