[size=25]2. AUTO ” TỰ ĐỘNG VIẾT STATUS KHÔNG CẦN ĐĂNG NHẬP CÓ THỂ NÓI LÀ HẸN GIỜ ĐĂNG TRẠNG THÁI FACEBOOK[/size]